ΕΙΔΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Αρχικός Έλεγχος Θυροειδικής Λειτουργίας TSH, FT4, T3, antiTg, antiTpo. 25€ Βασικός Έλεγχος Λιπιδίων Ολική Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, HLD, LTD. 10€ Πλήρης Έλεγχος…

Read more