Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06.00 - 07.00
Καρδιολογικό
06.00 - 07.00
Φιλίτσα Ζουμπούλογλου MD
Office 367, Hall A
Καρδιολογικό06.00 - 07.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 367, Hall A
Καρδιολογικό
06.00 - 07.00
Φιλίτσα Ζουμπούλογλου MD
Office 367, Hall A
Καρδιολογικό06.00 - 07.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 367, Hall A
Ορθοπαιδικό Τραυματολογικό
06.00 - 07.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
Ορθοπαιδικό Τραυματολογικό06.00 - 07.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
Ενδοκρινολογικό
06.00 - 10.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
Ενδοκρινολογικό06.00 - 10.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
Παιδιατρικό
07.00 - 10.00
Φιλίτσα Ζουμπούλογλου MD
Office 112, Hall C
Παιδιατρικό07.00 - 10.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 112, Hall C
Ορθοπαιδικό Τραυματολογικό
06.00 - 07.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
Ορθοπαιδικό Τραυματολογικό06.00 - 07.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
07.00 - 08.00
Ρευματολογικό
07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
Ρευματολογικό07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
Ρευματολογικό
07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
Ρευματολογικό07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
Ρευματολογικό
07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
Ρευματολογικό07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
Παιδιατρικό
07.00 - 10.00
Φιλίτσα Ζουμπούλογλου MD
Office 112, Hall C
Παιδιατρικό07.00 - 10.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 112, Hall C
Ρευματολογικό
07.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
Ρευματολογικό07.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
Καρδιολογικό
09.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 112, Hall C
Καρδιολογικό09.00 - 11.00 Robert Brown, Prof. Office 112, Hall C
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
Παιδιατρικό
09.00 - 11.00
Νικόλαος Κατσιγιάννης MD
Office 112, Hall C
Παιδιατρικό09.00 - 11.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
Καρδιολογικό
09.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 112, Hall C
Καρδιολογικό09.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 112, Hall C
Παιδιατρικό
09.00 - 11.00
Νικόλαος Κατσιγιάννης MD
Office 112, Hall C
Παιδιατρικό09.00 - 11.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
Καρδιολογικό
09.00 - 10.00
Robert van Hex
Office 207, Hall B
Καρδιολογικό09.00 - 10.00
Robert van Hex
Office 207, Hall B
Καρδιολογικό
09.00 - 10.00
Robert van Hex
Office 207, Hall B
Καρδιολογικό09.00 - 10.00
Robert van Hex
Office 207, Hall B
10.00 - 11.00
Ωτορινολαρυγγολογικό (ΩΡΛ) Ενηλίκων Παίδων
10.00 - 12.50
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
Ωτορινολαρυγγολογικό (ΩΡΛ) Ενηλίκων Παίδων10.00 - 12.50
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
Γαστρεντερολογικό
10.00 - 13.00
John D. Tom
Office 25, Hall A
Γαστρεντερολογικό10.00 - 13.00
John D. Tom
Office 25, Hall A
Ρευματολογικό
10.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
Ρευματολογικό10.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
Ρευματολογικό
10.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
Ρευματολογικό10.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
Ρευματολογικό
12.00 - 13.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
Ρευματολογικό12.00 - 13.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
Ενδοκρινολογικό
12.15 - 16.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
Ενδοκρινολογικό12.15 - 16.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
Γυναικολογικό Μαιευτικό
13.00 - 16.00
Robert van Hex
Gym Arena
Γυναικολογικό Μαιευτικό13.00 - 16.00
Robert van Hex
Gym Arena
Παιδιατρικό
12.20 - 13.00
Νικόλαος Κατσιγιάννης MD
Office 112, Hall C
Παιδιατρικό12.20 - 13.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
Παιδιατρικό
12.20 - 13.00
Νικόλαος Κατσιγιάννης MD
Office 112, Hall C
Παιδιατρικό12.20 - 13.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
13.00 - 14.00
Παιδιατρικό
13.30 - 16.00
Νικόλαος Κατσιγιάννης MD
Office 112, Hall C
Παιδιατρικό13.30 - 16.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
Ρευματολογικό
13.00 - 15.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
Ρευματολογικό13.00 - 15.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
Ρευματολογικό
13.00 - 14.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
Ρευματολογικό13.00 - 14.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
Ωτορινολαρυγγολογικό (ΩΡΛ) Ενηλίκων Παίδων13.00 - 16.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
Γαστρεντερολογικό
13.00 - 15.30
John D. Tom
Office 25, Hall A
Γαστρεντερολογικό13.00 - 15.30
John D. Tom
Office 25, Hall A
Ωτορινολαρυγγολογικό (ΩΡΛ) Ενηλίκων Παίδων
13.00 - 17.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
Ωτορινολαρυγγολογικό (ΩΡΛ) Ενηλίκων Παίδων13.00 - 17.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
Ορθοπαιδικό Τραυματολογικό
13.00 - 17.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
Ορθοπαιδικό Τραυματολογικό13.00 - 17.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
Ενδοκρινολογικό
13.00 - 14.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
Ενδοκρινολογικό13.00 - 14.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
14.00 - 15.00
Γαστρεντερολογικό
14.00 - 16.00
John D. Tom
Office 25, Hall A
Γαστρεντερολογικό14.00 - 16.00
John D. Tom
Office 25, Hall A
15.00 - 16.00
Ενδοκρινολογικό
15.00 - 19.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
Ενδοκρινολογικό15.00 - 19.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
Γυναικολογικό Μαιευτικό
15.00 - 19.00
Sue Collins
Gym Arena
Γυναικολογικό Μαιευτικό15.00 - 19.00
Sue Collins
Gym Arena
Ενδοκρινολογικό
15.00 - 19.00
Robert van Hex
Office 6, Hall B
Ενδοκρινολογικό15.00 - 19.00
Robert van Hex
Office 6, Hall B
Γυναικολογικό Μαιευτικό
16.00 - 19.00
Robert van Hex
Gym Arena
Γυναικολογικό Μαιευτικό16.00 - 19.00
Robert van Hex
Gym Arena
16.00 - 17.00
Ενδοκρινολογικό
16.00 - 17.45
John D. Tom
Office 6, Hall B
Ενδοκρινολογικό16.00 - 17.45
John D. Tom
Office 6, Hall B
Γενικής Ιατρικής
16.00 - 17.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
Γενικής Ιατρικής16.00 - 17.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
Γενικής Ιατρικής
16.00 - 20.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
Γενικής Ιατρικής16.00 - 20.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
Γενικής Ιατρικής
16.00 - 20.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
Γενικής Ιατρικής16.00 - 20.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
Καρδιολογικό
17.00 - 20.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
Καρδιολογικό17.00 - 20.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
17.00 - 18.00
Καρδιολογικό
17.00 - 20.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
Καρδιολογικό17.00 - 20.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Click on the department name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06.00 - 07.00
Καρδιολογικό
06.00 - 07.00
Φιλίτσα Ζουμπούλογλου MD
Office 367, Hall A
Καρδιολογικό06.00 - 07.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 367, Hall A
Καρδιολογικό
06.00 - 07.00
Φιλίτσα Ζουμπούλογλου MD
Office 367, Hall A
Καρδιολογικό06.00 - 07.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 367, Hall A
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
Καρδιολογικό
09.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 112, Hall C
Καρδιολογικό09.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 112, Hall C
Καρδιολογικό
09.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 112, Hall C
Καρδιολογικό09.00 - 11.00 Robert Brown, Prof. Office 112, Hall C
Καρδιολογικό
09.00 - 10.00
Robert van Hex
Office 207, Hall B
Καρδιολογικό09.00 - 10.00
Robert van Hex
Office 207, Hall B
Καρδιολογικό
09.00 - 10.00
Robert van Hex
Office 207, Hall B
Καρδιολογικό09.00 - 10.00
Robert van Hex
Office 207, Hall B
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Καρδιολογικό
17.00 - 20.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
Καρδιολογικό17.00 - 20.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
Καρδιολογικό
17.00 - 20.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
Καρδιολογικό17.00 - 20.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Click on the department name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07.00 - 08.00
Παιδιατρικό
07.00 - 10.00
Φιλίτσα Ζουμπούλογλου MD
Office 112, Hall C
Παιδιατρικό07.00 - 10.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 112, Hall C
Παιδιατρικό
07.00 - 10.00
Φιλίτσα Ζουμπούλογλου MD
Office 112, Hall C
Παιδιατρικό07.00 - 10.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 112, Hall C
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
Παιδιατρικό
09.00 - 11.00
Νικόλαος Κατσιγιάννης MD
Office 112, Hall C
Παιδιατρικό09.00 - 11.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
Παιδιατρικό
09.00 - 11.00
Νικόλαος Κατσιγιάννης MD
Office 112, Hall C
Παιδιατρικό09.00 - 11.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
Παιδιατρικό
12.20 - 13.00
Νικόλαος Κατσιγιάννης MD
Office 112, Hall C
Παιδιατρικό12.20 - 13.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
Παιδιατρικό
12.20 - 13.00
Νικόλαος Κατσιγιάννης MD
Office 112, Hall C
Παιδιατρικό12.20 - 13.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
13.00 - 14.00
Παιδιατρικό
13.30 - 16.00
Νικόλαος Κατσιγιάννης MD
Office 112, Hall C
Παιδιατρικό13.30 - 16.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Click on the department name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06.00 - 07.00
Ενδοκρινολογικό
06.00 - 10.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
Ενδοκρινολογικό06.00 - 10.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
Ενδοκρινολογικό
12.15 - 16.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
Ενδοκρινολογικό12.15 - 16.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
13.00 - 14.00
Ενδοκρινολογικό
13.00 - 14.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
Ενδοκρινολογικό13.00 - 14.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Ενδοκρινολογικό
15.00 - 19.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
Ενδοκρινολογικό15.00 - 19.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
Ενδοκρινολογικό
15.00 - 19.00
Robert van Hex
Office 6, Hall B
Ενδοκρινολογικό15.00 - 19.00
Robert van Hex
Office 6, Hall B
16.00 - 17.00
Ενδοκρινολογικό
16.00 - 17.45
John D. Tom
Office 6, Hall B
Ενδοκρινολογικό16.00 - 17.45
John D. Tom
Office 6, Hall B
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
Click on the department name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07.00 - 08.00
Ρευματολογικό
07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
Ρευματολογικό07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
Ρευματολογικό
07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
Ρευματολογικό07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
Ρευματολογικό
07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
Ρευματολογικό07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
Ρευματολογικό
07.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
Ρευματολογικό07.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
Ρευματολογικό
10.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
Ρευματολογικό10.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
Ρευματολογικό
10.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
Ρευματολογικό10.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
Ρευματολογικό
12.00 - 13.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
Ρευματολογικό12.00 - 13.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
13.00 - 14.00
Ρευματολογικό
13.00 - 15.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
Ρευματολογικό13.00 - 15.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
Ρευματολογικό
13.00 - 14.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
Ρευματολογικό13.00 - 14.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
14.00 - 15.00
Click on the department name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00
Γαστρεντερολογικό
10.00 - 13.00
John D. Tom
Office 25, Hall A
Γαστρεντερολογικό10.00 - 13.00
John D. Tom
Office 25, Hall A
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
Γαστρεντερολογικό
13.00 - 15.30
John D. Tom
Office 25, Hall A
Γαστρεντερολογικό13.00 - 15.30
John D. Tom
Office 25, Hall A
14.00 - 15.00
Γαστρεντερολογικό
14.00 - 16.00
John D. Tom
Office 25, Hall A
Γαστρεντερολογικό14.00 - 16.00
John D. Tom
Office 25, Hall A
15.00 - 16.00
Click on the department name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00
Ωτορινολαρυγγολογικό (ΩΡΛ) Ενηλίκων Παίδων10.00 - 12.50
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
Ωτορινολαρυγγολογικό (ΩΡΛ) Ενηλίκων Παίδων13.00 - 16.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
Ωτορινολαρυγγολογικό (ΩΡΛ) Ενηλίκων Παίδων13.00 - 17.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Click on the department name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06.00 - 07.00
Ορθοπαιδικό Τραυματολογικό
06.00 - 07.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
Ορθοπαιδικό Τραυματολογικό06.00 - 07.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
Ορθοπαιδικό Τραυματολογικό
06.00 - 07.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
Ορθοπαιδικό Τραυματολογικό06.00 - 07.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
Ορθοπαιδικό Τραυματολογικό
13.00 - 17.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
Ορθοπαιδικό Τραυματολογικό13.00 - 17.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Click on the department name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
16.00 - 17.00
Γενικής Ιατρικής
16.00 - 17.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
Γενικής Ιατρικής16.00 - 17.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
Γενικής Ιατρικής
16.00 - 20.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
Γενικής Ιατρικής16.00 - 20.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
Γενικής Ιατρικής
16.00 - 20.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
Γενικής Ιατρικής16.00 - 20.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Click on the department name to get additional info
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
13.00 - 14.00
Γυναικολογικό Μαιευτικό
13.00 - 16.00
Robert van Hex
Gym Arena
Γυναικολογικό Μαιευτικό13.00 - 16.00
Robert van Hex
Gym Arena
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Γυναικολογικό Μαιευτικό
15.00 - 19.00
Sue Collins
Gym Arena
Γυναικολογικό Μαιευτικό15.00 - 19.00
Sue Collins
Gym Arena
16.00 - 17.00
Γυναικολογικό Μαιευτικό
16.00 - 19.00
Robert van Hex
Gym Arena
Γυναικολογικό Μαιευτικό16.00 - 19.00
Robert van Hex
Gym Arena
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
Click on the department name to get additional info